Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

KONCERT KLAVÍRNÍHO TRIA INCENDIO

ZRUŠENO - PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ KVŮLI EPIDEMII KORONAVIRU.

Kruh přátel hudby ve Frýdlantu nad Ostravicí s pomocí nadace Český hud. fond a grantu Města Frýdlant n. O. zve na koncert klavírního tria Incendio, který se uskuteční v pondělí 16. 3. 2020 od 18:00 v koncertním sále školy. 

Vstupné 130 Kč, senioři, studenti a děti 90 Kč, členové KPH 60 Kč,
s abonentní průkazkou KPH zdarma, volný vstup mají také žáci
ZUŠ. Průkazky či abonentní vstupenky na sezónu 2020 je možno zakoupit před koncertem.