Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Pro žáky

STUDIJNÍ MATERIÁLY PRO ŽÁKY HUDEBNÍ NAUKY PO DOBU ZAVŘENÍ ŠKOLY:

1. ročník, skupina pí. uč. L. Liberdové:

  • Procvičování a opakování doposud probraného učiva a příprava na písemnou práci, která proběhne v 1. dubnovém týdnu. Žáci mají za úkol vypracovat 6 zadaných úkolů.
  • Pokud někdo nemá možnost tisku, vypracuje úkoly do pracovního sešitu - zadní část sešitů
  • Úkoly ve formátu pdf

5. ročník, skupina pí. uč. G. Tannertové:

OSTATNÍ SKUPINY DLE EL. KORESPONDENCE DANÉHO UČITELE S ŽÁKY A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI.

 

Pracovní sešity do hudební nauky:

Přípravná hudební nauka

Pracovní sešit - 1. ročník

Pracovní sešit - 2. ročník

Pracovní sešit - 3. ročník

Pracovní sešit - 4. ročník

Pracovní sešit - 5. ročník