Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Historie

První pokusy o založení hudební školy ve Frýdlantu nad Ostravicí spadají do roku 1946.  Podařilo se to po dvou letech a v červenci 1948 byla v tomto městě jako součást Pěveckého sdružení hudební škola založena, a sice pod názvem "Městský hudební ústav Leoše Janáčka", což mělo hlubší význam, neboť vznik umělecké školy byl spolu s dalšími náležitostmi stanoven jako podmínka pro povýšení městce Frýdlant nad Ostravicí na město.

Výuka se začala realizovat na klavír, housle a dechové nástroje s počátečním počtem 109 žáků. Posléze přibývaly další nástroje (akordeon, klarinet, cimbál...), obory (taneční a výtvarný) a škola rozšiřovala svou působnost i za okruh městských hradeb – po jistou dobu měla pobočku na Ostravici a v Janovicích. V roce 1991 se škola přestěhovala do stávajících prostor v ulici Padlých hrdinů, kde byl taktéž vybudován nadstandardní koncertní sál.

 V současnosti škola nabízí studium ve všech čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárně- dramatický), zakládá nové tradice (Rockový večer, koncerty v kapli sv. K. Boromejského, vernisáže atd.) a nové netradiční pojetí umělecké prezentace...

Současné vedení školy se snaží každoročně co nejvíce vylepšovat celkové prostředí školní budovy, aby se naši žáci těšili na vyučování a rádi se sem opět vraceli.

Po celou dobu existence vysílá škola své nejlepší žáky na soutěže a přehlídky ZUŠ. Pořádá pravidelně adventní, vánoční, výchovné a absolventské koncerty, koncerty svých bývalých žáků, nyní profesionálních umělců, výstavy, desítky třídních předehrávek ročně a mnoho dalších akcí. Důležitá je pro školu také mezinárodní spolupráce v rámci projektu Artfriedlandianum. Spolupracuje rovněž s konzervatoří a Ostravskou univerzitou – Fakultou umění. Desítky žáků školy pokračují ve studiu na středních případně vysokých uměleckých a umělecko-průmyslových školách a akademiích.