Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Úřední deska

Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace Sídlo školy - adresa: Padlých hrdinů 292, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Právní forma: Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol: dne 30. května 1996 Založení ZUŠ: rok 1948


Ředitel: BcA. Jan Vilášek Zástupce ředitele: Mgr. Jan Štěpánek

Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Sídlo zřizovatele: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava


Vyučovací kapacita: 585 žáků


IČO: 64120384 IZO: 102 108 048 Redizo školy-Identifikátor: 600 003 892

Datová schránka: 2xkxra3


Tel.: 595 176 906, 595 532 003

Více naleznete na stránce kontakty.


Školská rada: není zřízena Občanské sdružení působící při škole: Občanské sdružení rodičů, žáků a přátel umění při Základní umělecké škole Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizaci


Zřizovací listina

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.