PRÁZDNINOVÉ VÝTVARNÉ DÍLNY

Spolek přátel školy ZUŠ Leoše Janáčka a Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

zvou děti a žáky od 6 do 17 let na

 „Prázdninové výtvarné dílny“

Kde:

areál Základní umělecké školy Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí, Padlých hrdinů 292

Kdy:

středa 19. srpna 2020 od 15:00 do 18:00 hod.

čtvrtek 20. srpna 2020 od 15:00 do 18:00 hod.

pátek 21. srpna 2020 od 9:00 do 12:00 hod.

Dílen se mohou zúčastnit nejen žáci ZUŠ, ale také všechny děti a mládež od 6 do 17 let. Účast v dílnách není zpoplatněna. Veškeré výtvarné potřeby budou k dispozici na místě. Účastníci dílen si mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky pod vedením odborných lektorů.

MgA. Edgar Drapa

BcA. David Tannert

Rodiče mohou přihlásit děti prostřednictvím níže uvedeného rezervačního systému od 3. července 2020 do 21. srpna 2020. Dílny jsou rozděleny do hodinových lekcí u jednotlivých lektorů. Účastníci se mohou zapsat ve více dnech a lekcích u všech lektorů. Maximální počet účastníků v jedné lekci je 10. Podmínkou účasti je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID 19 účastníka zákonným zástupcem. Formulář ke stažení zde.

RESERVAČNÍ SYSTÉM

Z DŮVODU UMOŽNĚNÍ ÚČASTI VĚTŠÍHO POČTU UCHAZEČŮ PROSÍME ZÁJEMCE, ABY SE ZAPISOVALI MAXIMÁLNĚ NA DVĚ LEKCE (HODINY) DENNĚ.

Kontaktní osoba: MgA. Edgar Drapa, edgar.drapa@zusfrydlant.cz