ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ – COVID-19 PLATNÉ OD 18. 9. 2020

  1. Ode  dne 18. 9. 2020, všechny osoby ve škole – zaměstnanci školy, žáci školy, osoby doprovázející žáky a nájemci jsou povinni nosit ve všech prostorách školy (nově také učebny a třídy) ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
  2. Z této povinnosti jsou vyjmuti žáci a vyučující předmětů v oblasti: hry na dechové nástroje a zpěv, tělovýchovných aktivit – tanec.