Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Informace o oboru

Hudební obor je rozdělen do čtyř oddělení:

1) klavírní odělení, ke kterému jsou přidruženy ještě předměty hlasová výchova a zpěv, hra na bicí nástroje a nově i hra na elektronické klávesové nástroje (keyboards) a akordeon;

2) strunné oddělení, tj. hra na housle (včetně elektrických), violoncello, kytary (klasická, elektrická) a baskytaru;

3) dechové oddělení – hra na zobcovou flétnu (soprán, alt, tenor, bas), příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, pozoun, baryton (eufonium), tubu

4) oddělení hudebních nauk


V hudebním oboru ZUŠ působí 21 pedagogů. V místě poskytovaného vzdělávání na Ostravici se vyučuje hře na klavír, zobcovou flétnu a trubku, na Čeladné hře na klavír a příčnou i zobcovou flétnu.

Délka a organizace studia

Přípravné studium 1 - 2 roky
1. stupeň – 7 let
2. stupeň – 4 roky

Studium pro dospělé - 4 roky

Žáci své dovednosti dále mohou rozvíjet v kolektivní interpretaci,  podle zájmu se mohou realizovat ve více uskupeních.

Možnosti kolektivní interpretace:

 

  • komorní hra
  • hra v souboru
  • čtyřruční hra
  • komorní zpěv
  • Flétnový orchestr
  • jazzový soubor Jazzobando
  • rocková kapela Humbug

Historie a budoucnost hudebního oboru

Tradice hudebního vzdělávání v českých zemích patří mezi nejdelší na světě. Již dávno před tereziánskými reformami, na základě kterých došlo k uzákonění pro všechny děti povinné školní docházky, jejíž pevnou součástí bylo i hudební vzdělávání, existovaly u nás hudební školy. Například ZUŠ v Českém Krumlově sídlí v budově, kde se hudbě vyučuje bez přerušení již od roku 1410! Takovou bohatou historií se naše Základní umělecká škola Leoše Janáčka ve Frýdlantě nad Ostravicí nemůže chlubit, ale i tak jsou tomu již čtyři roky, kdy jsme slavili 60. výročí založení naší – tehdy jen hudební – školy. Zpočátku se vyučovalo pouze hře na klavír, housle a dechové nástroje. Další předměty přibývaly postupem času. A také další obory: výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Hudební obor na ZUŠ ve Frýdlantě n. O. zažíval zlaté časy v devedesátých letech, kdy jednak na škole působil Junior Brass Band – dechový orchestr, který pod vedením Karla Židka šířil dobré jméno školy na nespočetných akcích a koncertech, a to i v zahraničí (Rakousko, Polsko, SRN), a rovněž se v porevoluční euforii podařilo realizovat stavbu našeho krásného koncertního sálu. Dalším ansámblem je houslový soubor paní Zdenky Kalové Boromeo (mnoho koncertů mj. v Polsku). JBB dnes již bohužel neexistuje, hlavně z důvodu klesajícího zájmu veřejnosti o hru na žesťové nástroje.

Od poloviny první dekády 21. století zaznamenáváme razantní nárůst žáků hry na kytaru, a to i elektrickou, a bicí nástroje. Logickou konsekvencí tohoto trendu byl vznik žákovské rockové skupiny pod vedením MgA. Iva Sanitera. Kapela si dala název Humbug, za necelých 5 let existence jí prošlo na dvě desítky dětí, odehrála řadu koncertů, včetně zahraničních (Rakousko), natočila videoklipy i CD.

Ambicí současného vedení hudebního oboru je nejen udržet nabídku vyučovaných předmětů, nýbrž se stále pokoušet o její rozšíření. Prostor je především u již zmiňovaných dechových nástrojů, jak žesťových, tak i dřevěných (saxofon, hoboj, fagot), ale na škole úplně chybí i výuka hry na violu, kontrabas, kostelní varhany, perkuse a melodické bicí nástroje, harfu, cimbál, foukací harmoniku, banjo, mandolínu. V současné době lze do vzdělávacích programů zařadit i elektronickou hudbu, digitální zpracování zvuku apod. Do budoucna by na škole neměla chybět ani výuka kompozice, pěvecký sbor, folklórní ansámbl (tradice v regionu) a nový dechový, resp. jiný (např. komorní) orchestr.