PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

Každý uchazeč je povinen se zapsat na konkrétní termíny přijímací zkoušky prostřednictvím rezervačního systému:

REZERVAČNÍ SYSTÉM