Seznam uchazečů doporučených komisí k zahájení studia ve školním roce 2023/2024

Vážení a milí uchazeči,

děkujeme, že jste se zúčastnili přijímacích a talentových zkoušek. Váš zájem o studium v naší škole nás moc potěšil. Byli jste velmi šikovní a mnoho z Vás vykonalo zkoušku úspěšně. Naše škola má však stanovenou kapacitu na 585 žáků a tu nesmíme překročit. Proto komise doporučila ke studiu uchazeče s nejvyšším počtem bodů. Předpokládáme, že se ještě v září počty žáků, kteří nastoupí ke studiu, mohou změnit. V takovém případě budeme kontaktovat ty z Vás, kteří jste byli počtem bodů další v pořadí.

Přejeme krásné léto!