Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Projekty

2018/2019

2017 - 2018

 • nákup a oprava hudebních nástrojů
 • renovace koncertního křídla p. uč. Kajzarové
 • výměna osvětlení ve výtvarném ateliéru
 • výmalba výtvarného ateliéru
 • postupná renovace dveří
 • oprava teplovodní přípojky
 • nákup nového nábytku pro třídy a kabinety
 • další výměna podlahové krytiny
 • realizace projektu "Oprava tanečního sálu a hlavního schodiště"
 • k 30.7.2018 dokončení mezinárodního výtvarného projektu "Artfriedlandianum"

2016 - 17

 • Proběhne postupně  další výměna podlahové krytiny a to ve výtvarných ateliérech, výmalba částí chodeb a některých kabinetů
 • Pokračuje oprava sociálních zařízení a čištění vadné kanalizace
 • Pozornost je věnována i opravě některých stávajících hudebních nástrojů a koupi nových nástrojů a notového materiálu
 • Od 1.9.2016 jsou zavedeny elektronické třídní knihy a učitelé pracují v systému IZUŠ
 • Dojde ke změně webových stránek
 • Začíná projekt postupné výměny osvětlení ve třídách
 • V začáteční fázi je připraven projekt celkové opravy Hudebního salonku včetně kompletní rekonstrukce koncertního křídla
 • O jarních prázdninách proběhne kompletní oprava jeviště a zákulisí v koncertním sále školy

2016

Na konci března začne probíhat rekonstrukce sociálního zařízení u výtvarného oboru, bude provedena úprava výtvarného skladu a v ateliéru č.2 bude zavedena vodoinstalace, odpad a vylepšeno osvětlení.
Do června by měla být provedena výměna podlahové krytiny v prvním patře.
O prázdninách bude probíhat rekonstrukce sociálního zařízení za koncertním sálem.

2015

Školní budova prošla na základě několika projektů celkovou revitalizací, je vyměněná střešní krytina, plastová okna, bylo provedeno zateplení budovy a nový nátěr fasády. V atriu školy byl realizován rovněž zahradní projekt. Byla provedena oprava koncertního sálu, výmalba a kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v předsálí.

Do začátku září 2015 proběhne v přízemí budovy výměna podlahové krytiny.


2014

Výběrová řízení na projektovou dokumentaci a také výběr firem na celkovou revitalizaci objektu- zateplení školní budovy, nová fasáda, výměna plastových oken. Vytvoření projektové dokumentace na Zahradní projekt na nádvoří budovy.

logo rop

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.