Aktuální informace

Vážení rodiče a žáci,

dle informace z ministerstva školství dochází od 8. června 2021 k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření i v naší škole:

  • Žáci a pedagogové nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, při pohybu na chodbách) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Dokazování negativního výsledku antigenního testu sjednotilo ministerstvo s ostatními školami. Stačí tedy čestné prohlášení o negativním výsledku antigenního testování ze základní či střední školy pro celý týden výuky v ZUŠ. Aktualizovaný formulář čestného prohlášení nejdete zde.