Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace se sídlem Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČO: 64120384 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje:

 • Osobní údaje Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování: „Záznamy o činnostech zpracování školy“  
 • Pokud Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat o vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci
  • podat stížnost dozorovému orgánu
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti Moore Advisory CZ s. r. o. se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09692142, kontaktní osoba: Ing. Per Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz.   telefon: +420 734 647 701, datová schránka: q4hs4wu.