Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Školné

OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

(od pěti let)

ZÁKLADNÍ STUDIUM

(od sedmi let)

SKUPINOVÁ VÝUKA (PŘÍPRAVNÉ I ZÁKLADNÍ STUDIUM)

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

dle § 8, čl. 2, písm. b), vyhl. č. 71/2005

a Studium pro dospělé dle čl. 2 písm. a) Směrnice; a Přípravné studium k II. stupni (§ 1 odst. 4 vyhl. č. 71/2005)  a Studium pro dospělé dle čl. 2 písm. a) vyhl. č. 71/2005
HUDEBNÍ Školní rok 3400,- 3800,- 3200,- 6000,-
Pololetně 1700,- 1900,- 1600,- 3000,-
VÝTVARNÝ Školní rok 3400,- 3800,- - 5000,-
Pololetně 1700,- 1900,- - 2500,-
TANEČNÍ Školní rok 2600,- 2800,- - 5000,-
Pololetně 1300,- 1400,- - 2500,-
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ Školní rok 2600,- 2800,- - 5000,-
Pololetně 1300,- 1400,- - 2500,-

O výši školného včetně termínu úhrady bude žák nebo jeho zákonný zástupce informován formou faktury, kterou obdrží od svého vyučujícího.