Historie a současnost

První pokusy o založení hudební školy ve Frýdlantu nad Ostravicí spadají do roku 1946. Avšak teprve v červenci 1948 byl založen „Městský hudební ústav Leoše Janáčka“, což mělo hlubší význam. Vznik umělecké školy byl totiž spolu s dalšími náležitostmi stanoven jako podmínka pro povýšení městce Frýdlant nad Ostravicí na město. 

Výuka se začala realizovat ve hře na klavír, housle a dechové nástroje. Posléze přibývaly další nástroje i vzdělávací obory. V roce 1991 se škola přestěhovala do stávající budovy, kde byl rovněž vybudován koncertní sál.

V současné době škola poskytuje čtyři vzdělávací obory. Škola je plnohodnotnou součástí kulturního dění ve městě Frýdlant nad Ostravicí a jeho blízkého okolí. Spolupracuje s hudebními i jinými spolky našeho regionu, poskytuje zázemí rozmanitým kulturním akcím. Škola navazuje na své tradice, zároveň rozvijí nové hudební soubory, projekty a spolupráce. Žáci a absolventi školy se uplatňují v řadě hudebních souborů našeho regionu, nebo pokračují ve studiu na středních, vysokých uměleckých a umělecko-průmyslových školách, akademiích. Účastní se soutěží a přehlídek.