Taneční obor

V tanečním oboru mají žáci možnost naučit se řadu tanečních stylů, základem však zůstává tanec klasický (základy baletu), moderní či současný, a lidový.  Nejmenší děti se připravují na rozvoj tanečních technik skrze taneční a pohybovou průpravu. Nedílnou součástí výuky je také improvizace a základy choreografie.

Vzdělání v oblasti tance však nezahrnuje pouze pohyb, ale je úzce propojen s dalšími uměleckými odvětvími. Proto se s dětmi snažíme rozvíjet cit pro rytmus a muzikálnost, rozšiřovat kulturní rozhled (návštěvy kulturních akcí, rozbor video ukázek, dějiny hudby a baletu) a soustředit se na i estetickou stránku tance (kostýmy, líčení, scénografie).

Samozřejmostí jsou veřejná vystoupení, ať už v rámci školy či na různých tanečních soutěžích a přehlídkách. Všechny ročníky se mohou představit na tradičním Závěrečném koncertu tanečního oboru.

Co se týče technického vybavení, výuka probíhá v tanečním sále opatřeném zrcadly, baletizolem, hudební aparaturou a dalšími tanečními pomůckami a rekvizitami. Hudební doprovod je vždy alespoň z části realizován korepetitorem.