Literárně dramatický obor

Literárně-dramatický obor  je oborem syntetizujícím. Základem výuky jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné apod. Ve výuce jsou uplatňovány principy a metody dramatické výchovy, kdy tyto metody jsou významným nástrojem rozvoje uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti. Metody dramatické výchovy vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý výraz. Žáci jsou vedeni ke spolupráci, vzájemnému vnímání a práci ve skupině, k rozvíjení fantazie a tvořivosti. Rozvíjena je kultura pohybu, technika řeči, schopnost improvizace. Součástí výuky jsou i návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, skupinová veřejná vystoupení či sólové výstupy, prezentace divadelního tvaru na přehlídkách a spolupráce s dalšími obory ZUŠ.

Žáci tak získávají předpoklady pro uplatnění v široké oblasti sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na vysoké míře empatie a specifických komunikačních dovednostech.