DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče a žáci,

dle mimořádného patření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je od 5. do 18. října 2020  zákaz osobní přítomnosti žáků v základních uměleckých školách Moravskoslezského kraje.

Z tohoto důvodu přechází výuka v naší škole od 5. října na distanční formu, a to dle školního řádu a vnitřních směrnic školy:

  1. Poskytování distančního vzdělávání v základních uměleckých školách je povinné pro všechny pedagogy a všem žákům
  2. Účast žáků v distančním vzdělávání je dobrovolná
  3. Pokud nebude stanoveno jinak, je distanční vzdělávání poskytováno z budovy ZUŠ, Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí 739 11.
  4. Pokud nebude stanoveno jinak, je distanční vzdělávání poskytováno dle stávajících rozvrhů. Výjimkou může být požadavek zákonného zástupce ve změně času pro zapojení žáka do online výuky v reálném čase (např. přes Skype u malých dětí) z důvodu, že rodič není schopen v pravidelném čase zajistit připojení.
  5. Pro výuku je možné využívat: emailovou korespondenci a aplikace G Suite, Skype, WhatsApp a další.
  6. Výuku je možné realizovat formou zadávání úkolů – asynchronně nebo v reálném čase připojením přes síť (například Skype) – synchronně.
  7. Hodnocení probíhá v době distanční výuky formativním způsobem – učitel poskytuje žákovi zpětnou vazbu k jeho dalšímu rozvoji.
  8. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání.
  9. Jelikož je žákům osobní přítomnost ve škole zakázána, není možné ve škole žákům poskytovat osobní konzultace – výuku. Je možná konzultace pro rodiče ve formě – zákonný zástupce si přijde vyzvednout notový materiál a jiné učební pomůcky, nechat naladit nástroj, odevzdat zpracovaný úkol.
  10. Poskytování prezenční výuky pedagogy v prostorách ZUŠ je závažným porušením platného nařízení Krajské hygienické stanice, které je závazné, ředitel školy není oprávněn udělit výjimku.