Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

ve škole už se na Vás moc těšíme. Aby měl začátek školního roku co nejhladší průběh, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

  • V minulých dnech jsme Vám zaslali níže uvedené informace a přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky na e-mail, který jste uvedli v přihlášce. Pokud Vám nic nepřišlo, kontaktujte prosím zástupkyni ředitele Jitku Kaifášovou, DiS. – 776 612 729, jitka.kaifasova@zusfrydlant.cz, která ověří, zda máme Vaši e-mailovou adresu správně.
  • Naše škola využívá program Klasifikace, kde najdete elektronickou žákovskou knížku, údaje o platbě školného, termíny koncertů a další užitečné informace. Klasifikace rovněž slouží jako základní komunikační nástroj mezi školou a rodiči – škola takto zasílá informace, rodiče zde např. zasílají omluvenky apod.
  • Učitelé hlavního předmětu již o nových žácích vědí a budou Vás kontaktovat v týdnu 

od 28. 8. do 1. 9. ohledně domluvy rozvrhu.

  • U nově nastupujících žáků potřebujeme vyplnit matriční list a souhlas GDPR. Oba dokumenty prosím předejte vyučujícím hlavního oboru nejpozději do 15. 9. 2023.
  • Nezapomeňte zapsat své dítě do povinných kolektivních předmětů, jako je Hudební nauka apod. V této souvislosti se obraťte na vyučující hlavního předmětu, kteří Vám s tím pomohou.
  • Kolektivní předměty se začnou vyučovat od 11. 9. 2023
  • Sledujte naše webové stránky, Facebook a Instagram.

Užijte si zbytek prázdnin a v září se těšíme na viděnou.

Vedení školy