Obecné informace

  1. Poskytování distančního vzdělávání v základních uměleckých školách je povinné pro všechny pedagogy a všem žákům.
  2. Účast žáků v distančním vzdělávání je pod dobu mimořádného opatření dobrovolná.
  3. Neúčast žáků v distančním vzdělávání se nezapočítává do absence.
  4. Pokud nebude se zaměstnanci dohodnuto jinak, je distanční vzdělávání poskytováno z budovy ZUŠ, Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí 739 11.
  5. Distanční vzdělávání bude poskytováno dle rozvrhu hodin nebo dle individuální domluvy se zákonnými zástupci.
  6. Pro distanční výuku je možné využívat: emailovou korespondenci a aplikace G Suite, Skype, WhatsApp a další.
  7. Výuku je možné realizovat formou zadávání úkolů – asynchronně nebo v reálném čase připojením přes síť (například Skype) – synchronně.
  8. Hodnocení probíhá v době distanční výuky formativním způsobem – učitel poskytuje žákovi zpětnou vazbu k jeho dalšímu rozvoji.