POZVÁNKA NA KONCERT KLAVÍRNÍHO TRIA INCENDIO

Kruh přátel hudby (KPH) ve Frýdlantu n. O. pořádá s pomocí nadace Český hudební fond, Města Frýdlant n. O. a ZUŠ L. Janáčka klavírního tria Incendio.

Koncert se uskuteční v úterý 8. 9. 2020 od 18:00 v koncertním sále ZUŠ. Vstupné 100 Kč, senioři a studenti 50 Kč, s abonentní vstupenkou vstup volný, též žáci a učitelé frýdlantské ZUŠ.

Při akcích konaných v koncertním sále ZUŠ je nutné dodržet mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví a Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, a to především:

  • Vstup do koncertního sálu je možný pouze osobám bez příznaků onemocnění COVID 19.
  • Vstup do koncertního sálu je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, respirátor bez výdechového ventilu).
  • Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na interprety při výkonu umělecké činnosti.
  • Nádoba pro dezinfekci rukou je k dispozici u vstupu do koncertního sálu.
  • Zajištění pravidelného větrání prostor koncertního sálu.
  • Posluchači mohou sedět v každé druhé řadě tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, s výjimkou členů jedné domácnosti.
  • Vzhledem k výše uvedenému a technickým parametrům koncertního sálu ZUŠ, je povolena maximální účast posluchačů v hledišti 50 osob !
  • Výše uvedená opatření platí pro všechny organizátory, nejen pro akce organizované školou !

                                                                        BcA. Jan Vilášek, ředitel školy