ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ – COVID-19 PLATNÉ OD 14. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

opět dle nového usnesení vlády bude od 14. října do 1. listopadu 2020  zákaz osobní přítomnosti žáků v základních uměleckých školách, již bez výjimky individuální výuky. Z tohoto důvodu bude výuka ve škole probíhat ve všech oborech pouze distančním způsobem.

  1. Poskytování distančního vzdělávání v základních uměleckých školách je povinné pro všechny pedagogy a všem žákům.
  2. Účast žáků v distančním vzdělávání je pod dobu mimořádného opatření dobrovolná.
  3. Neúčast žáků v distančním vzdělávání se nezapočítává do absence.
  4. Pokud nebude se zaměstnanci dohodnuto jinak, je distanční vzdělávání poskytováno z budovy ZUŠ, Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí 739 11.
  5. Distanční vzdělávání bude poskytováno dle individuální domluvy se zákonnými zástupci.
  6. Pro výuku je možné využívat: emailovou korespondenci a aplikace G Suite, Skype, WhatsApp a další.
  7. Výuku je možné realizovat formou zadávání úkolů – asynchronně nebo v reálném čase připojením přes síť (například Skype) – synchronně.
  8. Hodnocení probíhá v době distanční výuky formativním způsobem – učitel poskytuje žákovi zpětnou vazbu k jeho dalšímu rozvoji.
  9. Jelikož je žákům osobní přítomnost ve škole zakázána, není možné ve škole žákům poskytovat osobní konzultace – výuku. Je možná konzultace pro rodiče ve formě – zákonný zástupce si přijde vyzvednout notový materiál a jiné učební pomůcky, nechat naladit nástroj, odevzdat zpracovaný úkol.