INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 22. DO 26. BŘEZNA 2021

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení vlády ČR ze dne 18. 3. 2021 bude veškerá výuka nadále i od 22. do 26. 3. 2021 probíhat distančně. Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána. V případě jakýchkoliv dalších změn Vás budeme neprodleně informovat.

Jelikož je žákům osobní přítomnost ve škole zakázána, není možné ve škole žákům poskytovat osobní konzultace – výuku. Je možná konzultace pro rodiče ve formě – zákonný zástupce si přijde vyzvednout notový materiál a jiné učební pomůcky, nechat naladit nástroj, odevzdat zpracovaný úkol.

Distanční vzdělávání bude poskytováno dle rozvrhu hodin nebo dle individuální domluvy zákonných zástupců s vyučujícím.

Obecné informace o distanční výuce naleznete zde.

 

Děkujeme za Vaši přízeň v tomto nelehkém čase.

Mgr. Jan Štěpánek – zástupce ředitele