INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 10. KVĚTNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče a žáci,

dle informace z ministerstva školství bude od pondělí 10. května 2021 v naší škole umožněna výuka a konzultace do 3 žáků (tito žáci nejsou povinni podrobovat se testování).

Dále se umožňuje výuka ve vnějších prostorách do 30 žáků ve skupině za těchto podmínek:

  • na jednu osobu připadá plocha min. 15 m2,
  • žák prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Bližší informace k výuce Vám sdělí konkrétní vyučující.

 

Děkujeme za vaši přízeň v tomto nelehkém čase.

Mgr. Jan Štěpánek – zástupce ředitele