INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 24. KVĚTNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče a žáci,

dle informace z ministerstva školství dochází od pondělí 24. května 2021 k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření i v naší škole:

  • je umožněna skupinová výuka/konzultace do 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování 
  • je umožněna skupinová výuka/konzultace v počtu vyšším než 10 žáků – nutno doložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (bez čestného prohlášení nemůže být žák v tomto případě účasten výuky)

Formulář čestného prohlášení ke stažení.

 

Děkujeme za Vaši přízeň v tomto nelehkém čase.

Mgr. Jan Štěpánek – zástupce ředitele