PŘEHLED OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVD 19 PLATNÝCH OD 1. LISTOPADU 2021, KTERÉ SE TÝKAJÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE LEOŠE JANÁČKA, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Tento přehled mimořádných opatření vychází z následujících nařízení Ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády ČR:

 • Příloha usnesení vlády ze dne 25. října 2021 č. 948
 • Příloha usnesení vlády ze dne 20. října 2021 č. 916
 • Příloha usnesení vlády ze dne 25. října 2021 č. 947
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN
 • Nařízení ředitele školy k pravidelnému testování zaměstnanců školy

1. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni být vybaveni vlastními respirátory nebo jinými ochrannými prostředky úst a nosu na úrovni FFP2. V případě, že si žák tento prostředek zapomene, škola má omezený počet respirátorů k dispozici.

1.1. Zaměstnanci školy:

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve všech prostorách školy ochranné prostředky úst a nosu na úrovni FFP2 s výjimkou:

 1. Pedagogických pracovníků, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní – při poskytování vzdělávání.
 2. Ve výuce předmětů, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, za podmínky dodržení minimálního odstupu 1,5 m: výuka tanečního oboru, výuka literárně- dramatického oboru, výuka hry na dechové nástroje a zpěv.
 3. Osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou mít nasazený respirátor a mají tuto skutečnost písemně potvrzenou lékařem, mohou použít jiný prostředek uvedený lékařem.

 

1.2. Žáci a další osoby (například doprovod žáků – rodiče):

Všichni žáci a další osoby (například doprovod žáků – rodiče) jsou povinni nosit ve všech prostorách školy ochranné prostředky úst a nosu na úrovni FFP2 s výjimkou:

 1. Ve výuce předmětů, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, za podmínky dodržení minimálního odstupu 1,5 m: výuka tanečního oboru, výuka literárně- dramatického oboru, výuka hry na dechové nástroje a zpěv.
 2. Osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou mít nasazený respirátor a mají tuto skutečnost písemně potvrzenou lékařem.
 3. Osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou mít nasazený respirátor a mají tuto skutečnost písemně potvrzenou lékařem, mohou použít jiný prostředek uvedený lékařem.
 4. Dětí, které nezahájily povinnou školní docházku (nejsou ještě žáky 1. třídy ZŠ).

 

2. Testování žáků a zaměstnanců školy

 • S účinností od 1. listopadu 2021 je platnost PCR testů 72 hodin
 • S účinností od 1 listopadu 2021 je platnost Ag testů je 24 hodin
 • Ag testy (1 x týdně) a PCR testy (2 x za měsíc) jsou hrazeny ze zdravotního pojištění pouze:
 1. osobám mladším 18 let,
 2. osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
 3. osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

 

2.1. Testování zaměstnanců

Testovat se rychlým antigenním testem (RAT) se budou zaměstnanci, kteří nemohou doložit některou z podmínek O-N-T:

 1. negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin vystavený registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb,
 2. negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin vystavený registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb,
 3. doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů,
 4. pedagogických pracovníků, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání.

 

2.2. Testování žáků

Screeningové testování žáků v ZUŠ neprobíhá.

 

3. Organizace koncertů

3.1. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Všichni přítomni posluchači musí mít po celou dobu nasazený ochranný prostředek úst a nosu na úrovni FFP2. Účinkující na pódiu mají výjimku z nošení ochranných prostředků úst a nosu. V prostorech, kde je přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci starší 6 let prokázat jedné s následujících podmínek vstupu:

 1. doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin dní,
 2. doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
 3. absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 4. doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 5. aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.