VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ ŘEDITELEM ŠKOLY – 25. A 26. ŘÍJNA 2021

Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužením doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25. – 26. 10. 2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).

V této souvislosti vyhlašuje ředitel Základní umělecké školy Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace pondělí 25. října a úterý 26. října 2021 jako volné dny ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy – 25. a 26. října 2021