Úspěch žáků literárně-dramatického oboru

Ve dnech 25. – 26. 3. 2023 se žáci LDO zúčastnili oborové krajské přehlídky kolektivní tvorby v Rýmařově. Tato přehlídka se koná jednou za tři roky. Je tedy pro všechny zúčastněné velkým svátkem a příležitostí se společně potkat a vzájemně si ukázat a sdílet výsledky své práce.

I letos organizátoři (ZUŠ Rýmařov) dokázali vytvořit příjemnou atmosféru po celou dobu přehlídky a účastníci si ji mohli užít. Lektorský sbor ve složení Milan Cimerák, Marek Hlavica a Michaela Pal předával zpětnou vazbu všem souborům vstřícným a laskavým způsobem.

Žáci LDO ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí na přehlídce vystoupili s inscenací “Havrane….”. Za svůj výkon získali stříbrné pásmo a ocenění za citlivé zpracování balady a hudební složku.

Velké poděkování patří nejen organizátorům, lektorskému sboru, ale také všem vystupujícím a pedagogům, kteří se společně podíleli na vytvoření vstřícné a pohodové atmosféry.