INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 25. LEDNA DO 14. ÚNORA 2021

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení vlády ČR ze dne 22. 1. 2021, kterým se prodlužují krizová opatření nastavené vládou ČR 7. 1. 2021 bude veškerá výuka nadále i od 25. 1. do 14. 2. 2021 probíhat distančně. Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána. V případě jakýchkoliv dalších změn Vás budeme neprodleně informovat.

Jelikož je žákům osobní přítomnost ve škole zakázána, není možné ve škole žákům poskytovat osobní konzultace – výuku. Je možná konzultace pro rodiče ve formě – zákonný zástupce si přijde vyzvednout notový materiál a jiné učební pomůcky, nechat naladit nástroj, odevzdat zpracovaný úkol.

Distanční vzdělávání bude poskytováno dle rozvrhu hodin nebo dle individuální domluvy zákonných zástupců s vyučujícím.

Obecné informace o distanční výuce naleznete zde.

INFORMACE K PŘEDÁNÍ VÝPISU VYSVĚDČENÍ

Výpis z vysvědčení budeme předávat až při povolení prezenční výuky ministerstvem školství nebo vládou ČR. S výsledky vzdělávání žáků jsou ale učitelé povinni seznámit zákonné zástupce a žáky nejpozději do 28. 1. 2021.

 

Děkujeme za Vaši přízeň v tomto nelehkém čase.

Mgr. Jan Štěpánek – zástupce ředitele