INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 11. DO 22. LEDNA 2021

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 bude veškerá výuka nadále i od 11. do 22. 1. 2020 probíhat distančně. Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána. V případě jakýchkoliv dalších změn Vás budeme neprodleně informovat.

Jelikož je žákům osobní přítomnost ve škole zakázána, není možné ve škole žákům poskytovat osobní konzultace – výuku. Je možná konzultace pro rodiče ve formě – zákonný zástupce si přijde vyzvednout notový materiál a jiné učební pomůcky, nechat naladit nástroj, odevzdat zpracovaný úkol.

Distanční vzdělávání bude poskytováno dle rozvrhu hodin nebo dle individuální domluvy zákonných zástupců s vyučujícím.

Obecné informace o distanční výuce zde.

Děkujeme za Vaši přízeň v tomto nelehkém čase.

Mgr. Jan Štěpánek – zástupce ředitele