INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 4. DO 10. LEDNA 2021

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 bude veškerá výuka v prvním lednovém týdnu (4. – 10. 1. 2021) probíhat distančně. Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána. 

Jelikož je žákům osobní přítomnost ve škole zakázána, není možné ve škole žákům poskytovat osobní konzultace – výuku. Je možná konzultace pro rodiče ve formě – zákonný zástupce si přijde vyzvednout notový materiál a jiné učební pomůcky, nechat naladit nástroj, odevzdat zpracovaný úkol.

Distanční vzdělávání bude poskytováno dle rozvrhu hodin nebo dle individuální domluvy zákonných zástupců s vyučujícím.

Obecné informace o distanční výuce zde.

Mgr. Jan Štěpánek – zástupce ředitele